Řešení tepelné izolace pro šikmé střechy

Hlavním úkolem tepelně izolačního pláště budovy je zajistit vnitřní tepelnou pohodu a snížit energetické ztráty. Měl by také zároveň zabránit problémům s kondenzací par, které se mohou objevit např. v důsledku nesprávné skladby zateplení nebo při působení tepelných mostů.

K nejdůležitějším částem zateplení budovy patří izolace střechy. Tloušťka izolace střech se postupně zvyšovala na dnešních 20-25 cm a u budov s téměř nulovou potřebou energie může překročit i 30 cm.

K tepelné izolaci střešních prostor se tradičně využívá prostor mezi krokvemi. S rostoucími požadavky na zateplování se ovšem stává výška profilu krokve 15 – 20 cm nedostačující. Optimálním řešením tohoto problému je doplnění nebo nahrazení mezikrokevní izolace souvislou nepřerušovanou nadkrokevní izolací.

Výhody polystyrenové izolace nad krokvemi:

  • Konstrukce šikmé střechy bez tepelných mostů díky nadkrokevní izolaci snižuje tepelné ztráty
  • Izolací nad rovinou krokví vzniká v interiéru více obytného prostoru
  • Nadkrokevní izolace umožní pohledové řešení části krovu
  • Nosná konstrukce krovu volně v prostoru eliminuje možnou degradaci dřeva zabudovaného v konstrukci
  • Při zpracování a montáži nadkrokevní izolace z pěnového polystyrenu nejsou nutné ochranné pomůcky typu respirátor, brýle, rukavice a overal
  • Zachovává si deklarované tepelné a mechanické vlastnosti v průběhu čas

Nadkrokevní izolace Austrotherm EPS NEO

Nejdůležitějším kritériem pro výběr tepelněizolačních materiálů používaných nad krokvemi je mechanická pevnost. Výrobky použité v takové konstrukci musí mít pevnost v tlaku nejméně 150 kPa při 10% stlačení. Austrotherm Nadkrokevní izolace z materiálu EPS NEO 150 tento požadavek naplňuje. Je tedy výbornou volbou pro toto řešení.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.