Pět pilířů pro naši společnou budoucnost

 

Životní prostředí, spokojení zákazníci i zaměstnanci, inovace v oboru a efektivita práce.

To je 5 hlavních pilířů, které společnost Austrotherm CZ staví pro naši společnou budoucnost a lepší život na planetě. 5 nejdůležitějších faktorů, ke kterým v současnosti upírá veškerou pozornost v rámci svých firemních předsevzetí.

A jaký je náš cíl? Do roku 2030 být nejvíce udržitelným výrobcem izolačních materiálů v Evropě! K této myšlence se zavazujeme i pomocí naší brand icon & claim, kterou můžete vidět napříč naší firemní komunikací.

Ctižádostivost nám rozhodně nechybí, a tak je důležité začít s jednotlivými kroky již nyní.

A co musíme udělat pro naplnění naší vize?

1. Životní prostředí

Péče o životní prostředí je nám vlastní, proto vyrábíme izolační materiály šetrné k životnímu prostředí a přispíváme k výraznému snížení stavbami produkovaného množství CO2. Chceme ještě více snížit naši uhlíkovou stopu na vyrobenou jednotku o 30 %. Využíváme technologie a zdroje co nejméně zatěžující životní prostředí. U izolačních materiálů prosazujeme cirkulární ekonomiku.

2. Zákazníci

Spokojený zákazník je naše nejvyšší meta! Proto musí být naše produkty i služby v té nejlepší možné kvalitě.

3. Zaměstnanci

Lze mít šťastné zákazníky a nejvyšší kvalitu produktů i služeb bez spokojeného zaměstnance? Těžko! Proto neustále budujeme lepší a bezpečnější pracovní podmínky s cílem zlepšení ochrany zdraví, podporujeme týmovou práci a další rozvoj i vlastní odpovědnost zaměstnanců a vedení společnosti.

4. Inovace

Nechceme stát na místě. Potřebujeme se neustále rozvíjet, hledat nové možnosti, posouvat vpřed sebe i celý obor stavebních izolačních materiálů. Proto intenzivně vyvíjíme nové produkty, které našim zákazníkům ulehčí práci i život. Digitalizujeme výrobní procesy.

5. Efektivita

K našemu cíli se ale nikdy nedostaneme, pokud budeme mrhat svým časem i penězi. Proto musíme být produktivnější, mít organizovanější strukturu a jednodušší postupy.

 

Máme před sebou ještě spoustu práce. Pevně věříme, že díky usilovné snaze nás tyto pilíře učiní nejudržitelnějším výrobcem izolačních materiálů v Evropě.

Protože „Spolu stavíme budoucnost“.