Zateplení střechy o 20% efektivněji s deskami Austrotherm EPS NEO

Ztráty tepla nedostatečně zaizolovanou střešní konstrukcí představují u rodinných domů až 40% z celkových tepelných ztrát. Optimálně navrženým systémem tepelné izolace střechy můžeme výrazně eliminovat tepelné úniky a snížit náklady na vytápění domu v zimních měsících, resp. zajistit vhodnou ochranu před nadměrným přehříváním domu v letních měsících. Společnost Austrotherm nabízí spolehlivé řešení při zateplení šikmé i ploché střechy.

Při zateplování střech preferujte materiál, který má vynikající tepelněizolační vlastnosti. V případě porušení střechy mu nesmí vadit voda. Při instalaci se s ním musí lehce manipulovat, tedy rozhoduje i hmotnost. V neposlední řadě musí mít rozměrovou a tvarovou stálost. Přesně takový je šedý pěnový polystyren Austrotherm EPS NEO. V porovnání s bílým EPS umožňuje dosáhnout až o 20% lepší tepelněizolační vlastnosti při stejné tloušťce materiálu.

 

Řešení pro šikmou střechu

V oblasti zateplení šikmých střech se čím dál více využívá moderní řešení v podobě nadkrokevní izolace, která přináší značné úspory energií a vysoký komfort bydlení pod střechou. Společnost Austrotherm nabízí na efektivní zateplení šikmé střechy tepelněizolační desky Austrotherm EPS NEO Nadkrokevní izolace z modifikovaného expandovaného pěnového polystyrenu, které se vyznačují vysokou pevností v tlaku a možností samonosné montáže na krokve.

Na rozdíl od tepelné izolace mezi krokvemi, se při tomto způsobu vytvoří homogenní tloušťka tepelněizolační vrstvy na celé střešní ploše. To přináší jistotu rovnoměrného zateplení bez tepelných mostů. Aplikace nadkrokevní izolace je jednoduchá a rychlá i při rekonstrukcích, kdy je podkroví obývané. Termoizolační desky Austrotherm EPS NEO Nadkrokevní izolace se instalují bez potřeby zásahu do krovu a bez potřeby prací realizovaných z interiéru.

Zateplení podkroví

V praxi se často zapomíná na zateplení podlahy v prostoru pod šikmou střechou. Ovšem právě přes tuto konstrukci dochází k velkým tepelným ztrátám. Pro zateplení tohoto prostoru jsou ideální tepelněizolační kombinované desky Austrotherm EPS NEO Kombinovaná deska složené ze sádrovláknité desky a difúzně otevřeného expandovaného pěnového polystyrenu. Jejich použitím zabráníte nejen únikům tepla, ale získáte ihned pochozí půdu.

Řešení pro plochou střechu

Mezi nejdůležitější detaily ploché střechy patří i správné odvodnění, které může ovlivnit kvalitu střešní konstrukce, její životnost a v konečném důsledku celkovou kvalitu bydlení. Podcenění optimálního odvodnění je častou příčinou porušení střešních plášťů. Dobře navrženou a zrealizovanou plochou střechu poznáme i podle toho, že na ní po dešti nezůstávají kaluže vody. Spád střešního pláště by měl být ≥ 2% (doporučený standartní spád).

Efektivním řešením na odvodnění ploché střechy jsou Austrotherm EPS Úžlabí a nároží, spádové desky Austrotherm EPS NEO 100 Spádové klíny či  Austrotherm EPS NEO 120 Spádové klíny na běžné zatížení a Austrotherm EPS NEO 150 Spádové klíny pro vyšší zatížení. Výhodou použití již předpřipravených prvků je nižší pracnost i eliminace odpadu.

Návrh řešení ploché střechy + kladečský plán pro obchodní partnery

Samotnému návrhu řešení ploché střechy předchází důkladně vypracovaný kladečský plán. Společnost Austrotherm nabízí obchodním partnerům v rámci komplexního řešení tepelné izolace ploché střechy vypracování kladečského plánu zdarma.

 

 

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.