Slovník pojmů

EPS / EPS NEO

z angl. Expanded Polystyrene, česky expandovaný neboli pěnový polystyren. V obecném označení EPS se jedná zpravidla o jeho bílou variantu, v označení EPS NEO, grafitový, šedý nebo též černý se jedná o jeho inovovanou variantu s příměsí grafitových příměsí zlepšujících jeho tepelně izolační vlastnosti.

XPS

Extrudovaný polystyren (XPS) je deskový materiál s minimální nasákavostí a velkou pevností.

Součinitel tepelné vodivosti - λ

Lambda, neboli Součinitel tepelné vodivosti, značení λ. Veličina, která u každého materiálu vyjadřuje jeho schopnost vést teplo. Nižší hodnota znamená lepší izolační vlastnosti materiálu (má tedy vyšší tepelný odpor R, teplo jím prostupuje pomaleji). Jedná se jeden z nejdůležitějších údajů pro výběr izolantu a jeho aplikaci. Jeho hodnotu udává ČSN a je deklarován výrobcem.

ETICS

zkratka z angl. External Thermal Insulation Composite System - vnější kontaktní zateplovací systém. Sestává z nosné svislé konstrukce spojené kontaktné s izolantem a z vnější finální vrstvy.

Kročejový útlum

Jedná se o zvukově izolační vlastnost, typickou pro naši řadu produktů POLYFON

REI

zkratka pro označení požární odolnosti konstrukce v minutách (REI 30 = odolnost 30 minut)

R - nosnost, E - celistvost, I - iziolace

GEOFOAM

Typ pěnového polystyrenu určeného pro dopravní stavby, zejména pro lehčené náspy při stavbách silnic, dálnic a mostních konstrukcí. 

THiB

zkratka z angl. Thermal Insulation for Buildings, české označení tepelná izolace budov.

Stabilizovaný polystyren

Jedná se o rozměrovou stabilizaci pěnového polystyrenu. Všechny námi vyráběné typy EPS jsou rozměrově stabilizované.

Konturka

Speciální přístroj, který umožňuje tvarově rozmanité řezání polystyrenu. 

Trhačka

Přístroj k měření materiálových vlastností v tahu, tlaku i ohybu.

Vysoušecí postel

Přístroj na vysoušení předpěněných kuliček polystyrenu suchým vzduchem před jejich uložením do zásobních sil.