Austrotherm se zaměřuje na udržitelný rozvoj. Rozšíření výroby tepelněizolačních desek XPS v Purbachu.

 

Rozšíření kapacity, nejmodernější technologie na výrobu extrudovaného polystyrenu, energetická účinnost i udržitelný design. A k tomu 20 nových pracovních míst. Společnost Austrotherm, jediný rakouský výrobce XPS, uvedla do provozu další výrobní linku na výrobu XPS v Purbachu u Neziderského jezera.

Průkopník v oblasti tepelných izolací investoval 20 milionů eur do výstavby 160 metrů dlouhé a 21 metrů široké výrobní haly vybavené nejmodernější technologií. Energeticky účinně izolovaná stavba se se svou zelenou střechou a dřevěnou fasádou harmonicky začleňuje do oblasti Neziderského jezera zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Austrotherm tak vytvořil nejen 20 dalších pracovních míst, ale zaměstnal i řadu regionálních malých a středních podniků. Rozšíření kapacity dlouhodobě zajistí pracovní místo 130 zaměstnancům. Trvale se zlepší schopnost poskytování služeb a dodávek, jakož i kvalita výrobků.

„Rozšíření našich výrobních kapacit XPS v Purbachu je investicí do udržitelné budoucnosti. Vždyť izolace budov masivně přispívá ke snižování emisí CO2. Proto bude poptávka po izolačních materiálech XPS, které chrání klima, i v dlouhodobém horizontu stoupat,“ vysvětluje Mag. Klaus Haberfellner, jednatel společnosti Austrotherm Group. „Austrotherm jako rakouská rodinná firma klade velký důraz na to, aby ve svých vlastních stavebních projektech zachovávala nejmodernější přístup k energetické účinnosti a ochraně zdrojů. Rozšířením výroby v Purbachu jsme to realizovali tím nejlepším možným způsobem.“

 

   

  Energetická účinnost od základové desky až po střechu

  Vysoce účinné tepelněizolační materiály Austrotherm byly v nové hale o rozměrech 160 x 21 metrů použity od základů přes fasádu až po střechu. Například podlaha byla izolována 16 cm silným tlaku odolným materiálem Austrotherm XPS TOP 50.

  Hala je vytápěna prostřednictvím aktivace betonového jádra, které bylo integrováno do základové desky haly. Za tímto účelem bylo položeno 82 topných okruhů s téměř 14 000 běžnými metry trubek podlahového vytápění. Energie pro ně je odebírána z chladicího systému strojů ve výrobě a přiváděna do topného systému. Je tak recyklováno odpadní teplo, které by se jinak uvolňovalo do životního prostředí.

  Na obvodové stěny byly použity prefabrikované betonové prvky s izolací jádra z materiálu Austrotherm XPS TOP 30 v oblasti základů a Austrotherm EPS 100. Střecha haly je kombinací šikmé a ploché střechy rozdělené na rozsáhlé zelené plochy a plochu pro fotovoltaiku. Je navržena jako teplá střecha, na níž byl ve dvou vrstvách o tloušťce až 20 cm aplikován lépe izolující Austrotherm EPS NEO 120. Na atiku je použit Austrotherm EPS NEO 150. Zelená střecha v šikmé ploše má stejnou konstrukci s Austrotherm EPS NEO 120 a byla opatřena separační rohoží pod zeminou.

   

   

   

  Solární energie ze střechy snižuje emise CO2 při výrobě

  Izolační materiály Austrotherm dlouhodobě přispívají k ochraně klimatu. Aby bylo možné je v Purbachu vyrábět ještě udržitelněji, bude v roce 2023 na střeše haly instalován fotovoltaický systém. Bude využívat burgenlandské slunce a dodávat výkon 226 kWp. Kromě vynikající izolace pomůže ušetřit CO2 i při výrobě.

   

   

  Harmonické začlenění do krajiny

  Areál vznikal v úzké spolupráci s obcí, úřady a politiky, aby se co nejlépe realizovalo zasazení do okolí Neziderského jezera. Nová výrobní hala byla navržena tak, aby harmonicky zapadla do krajiny. Umožňuje to jak fasáda z modřínového dřeva a zelené střechy, tak i vlastní zelený pás z původních dřevin. Do vizuální podoby haly, která nyní nenásilně splývá s okolní přírodou, bylo investováno přibližně 700 000 eur.