Základové konstrukce, sokly, podlahy v kontaktu s půdou

Sokly

Sokl jako stavební prvek má zásadní vliv nejen na samotný vzhled budovy, ale i na tepelnou izolaci. Koncepční řešení soklu se určitě nevyplatí podceňovat. Správně navrhnutý a realizovaný sokl zabraňuje promrzání základů budovy, eliminuje tepelné ztráty a zamezuje tvorbě vlhkosti v místech napojení základů na zdivo. 

Sokl tvoří spodní čast fasády, bezprostředně nad terénem, která je vystavená různým účinkům zatěžujících vlivů. Speciální tepelná izolace z materiálu Austrotherm EPS SOKL 150 či Austrotherm XPS TOP P GK, která je odolná vůči tlaku a vlhkosti, zde v plné míře uplatní své výhody. 

  • rozsáhlé zatížení vlhkostí vyplývající z kontaktu s deštěm, sněhem a stříkající vodou
  • zvýšená potřeba tepelné izolace s ohledem na tepelné mosty u spojení mezi sklepními stropy a sklepními stěnami
  • zvýšené zatížení účinkem tlaku, např. při možném mechanickém namáhaní při pohybu jízdních kol, malých vozidel, při míčových hrách apod.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech. 

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.

Skladba

Sokl podsklepených budov

1 kontaktní zateplovací systém s fasádními tepelněizolačními deskami Austrotherm EPS NEO 
2 zdivo 
3 Austrotherm EPS SOKL 150 případně Austrotherm XPS TOP P GK
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
5 izolace proti vlhkosti (vodorovná) 
6 obklad 
7 potěr 
8 separační vrstva 
9 Austrotherm EPS  
10 vyrovnávací vrstva 
11 Austrotherm XPS TOP lemovací ztracené bednění stropu
12 sklepní zdivo
13 separační vrstva

Sokl při založení na základové desce

1 kontaktní zateplovací systém Austrotherm EPS NEO
2 zdivo
3 Austrotherm EPS SOKL 150 případně Austrotherm XPS TOP P GK
4 izolace proti vlhkosti (vodorovná) 
5 obklad
6 potěr
7 Austrotherm PE pěnové folie 
8 Austrotherm EPS 

9 izolace proti vlhkosti 
10 základová deska 
11 separační vrstva 
12 Austrotherm XPS TOP SF
13 ochranná separační vrstva 
14 separační vrstva 
15 izolace proti vlhkosti (svislá)

Sokl nepodsklepené budovy na základových pasech

1 kontaktní zateplovací systém s Austrotherm EPS NEO 
2 zdivo
3 Austrotherm EPS SOKL 150 případně Austrotherm XPS TOP P
4 izolace proti vlhkosti (vodorovná) 
5 obklad
6 potěr
7 Austrotherm PE pěnové folie 
8 Austrotherm EPS 

9 izolace proti vlhkosti 
10 základová deska 
11 separační vrstva 
12 Austrotherm XPS TOP 30 SF
13 ochranná separační vrstva 
14 separační vrstva 
15 izolace proti vlhkosti (svislá)