Příspěvek Austrothermu k ochraně životního prostředí

Budoucnost naší planety a zdravé životní prostředí nám leží na srdci, proto vyvíjíme a vyrábíme udržitelné tepelné izolace pro další generace.

To, že se jako tradiční rodinný podnik zajímáme o budoucnost, vyplývá přímo z povahy věci: Na tom, jak se bude dařit dětem našich dětí, nám skutečně záleží. Proto pomáháme chránit životní prostředí našimi udržitelnými izolačními materiály již dnes – a také zítra.....

Pádné argumenty pro použití polystyrenové izolace k tepelné ochraně budov.

Polystyren je při svém použití formou tepelné izolace materiálem, který zásadně prospívá životnímu prostředí: od úspory zdrojů a energeticky úsporné výroby přes důležitý faktor úspory energie na vytápění a snížení škodlivých emisí CO2 až po naprosto bezproblémovou recyklaci a zpětné vrácení materiálu do oběhu.

 

Proč použít pro zateplení polystyrenové izolace?

 • Finanční úspora – izolační materiál s vynikajícím poměrem ceny a výkonu
 • Odolnost - vysoce trvanlivý materiál pro tepelnou ochranu budov
 • Zdraví – zdravotně nezávadný
 • Instalace a manipulace - pěnový polystyren je lehký a snadno se s ním manipuluje
 • Požární bezpečnost – polystyren používaný do zateplovacích systémů obsahuje blokátory hoření

Na světě se téměř nevyrábí žádný jiný plast, který by měl tak pozitivní vliv na životní prostředí jako polystyren.

Austrotherm CZ: Tepelné izolace – o společnosti, udržitelnosti i šíři portfolia

Pokud chcete sledovat naše videa, přijměte soubory cookie

Austrotherm je součástí Klimabündnisbetrieb

Výrobní závod Austrotherm Pinkafeld je od 1. října 2014 součástí Klimabündnisbetrieb. Klimabündnis je společenství, jehož cílem je ochrana klimatu, snížení emisí skleníkových plynů a zachování amazonského deštného pralesa.

Austrotherm vyvíjí a vyrábí již více než 70 let izolační materiály pro úsporu energií, čímž významně přispívá k ochraně přírody. 

www.klimabuendnis.at 

Energetické a environmentální cíle Austrothermu

  • Snižování emisí
  • Průběžné školení a zvyšování povědomí zaměstnanců
  • Snížení objemu odpadů a znečišťujících látek
  • Snížení dopadu na životní prostředí pomocí využití obnovitelných zdrojů
  • Snížení hluku pomocí inovativní výroby
  • Zlepšení logistických procesů představuje zkrácení dopravních tras