Tepelná izolace základové desky

Základová deska

 

Čím větší jsou rozměry a váha staveb, tím vyšší je i tlak na tepelnou izolaci pod základovou deskou.Tepelněizolační materiály Austrotherm XPS s vysokou odolností vůči tlaku jsou proto velmi vhodné na vytvoření tepelněizolační vrstvy pod základovou nebo podlahovou deskou např. i velkokapacitních garáží, letišť a kluzišť.

Abyste budovu uchránili před zimou, nejlépe uděláte, když tepelnou izolaci použijete tam, kde je její kontakt se studeným podkladem a půdou vystavenou vlivu vlhka nejrozsáhlejší, tedy v základech a ve sklepě. Pod základové desky je ideálním řešením použití tepelněizolačního materiálu Austrotherm XPS TOP 50 SF nebo Austrotherm XPS TOP 70 SF, aby se předešlo vzniku tepelných mostů a poruch staveb. Celý dům potom bezpečně stojí na tepelné izolaci XPS. Když zateplíte i obvodové stěny sklepa, celý sklep bude chráněný izolací XPS a obyvatelný celoročně. 

Aby se předešlo riziku sedání budovy a vzniku trhlin v pozdějším období, doporučujeme použít Austrotherm XPS TOP 50 SF, resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF, který výrazně snižuje riziko vzniku takových vad. Tepelněizolační desky doporučujeme použít i v místě účinku velkých bodových zatížení např. u podpěr, schodišťových otvorů, průvlaků.

Austrotherm XPS tepelněizolační systém základové desky

Austrotherm XPS tepelněizolační systém základové desky  je promyšlený systém pro bednění a tepelnou izolaci základových desek libovolné tloušťky z extrudovaného polystyrenu (XPS). Jde o mimořádně účinný způsob, jak zajistit celoplošné zateplení základových konstrukcí  bez tepelných mostů. 

 

Systémové řešení základové desky

  • tepelněizolační desky Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF (se stupňovitou drážkou) se spojují do kompletní základové desky
  • bednění se vytvoří odřezáním tepelněizolačních desek Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF na požadovanou výšku. (pozn. desky vytvářející bednění by měly mít min. tloušťku 100 mm)
  • pomocí rychlošroubů Austrotherm se do každé bednící desky upevní 2 – 4 systémové uhelníky Austrotherm
  • na spojení a zpevnění rohů bědnění se používají systémové uhelníky Austrotherm
  • pro správné a normované řešení se na bednící desku Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF přišroubuje přídavný uhelník Austrotherm
Pokud chcete sledovat naše videa, přijměte soubory cookie

 

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech. 

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.