Podlahové konstrukce

Zvuková izolace podlahy

Hluk představuje stále větší zátěž pro naše životní prostředí. Jako účinné a hospodárné řešení na vytvoření vysoce účinné zvukové izolace proti kročejovému hluku s tepelněizolačními vlastnostmi se osvedčily desky elastifizovaného pěnového polystyrenu Austrotherm POLYFON. 

Desky Austrotherm EPS POLYFON na vytvoření izolace proti kročejovému hluku přináší tři výhody v jedné desce:

  • vytvoří izolaci proti kročejovému hluku
  • poskytnou vynikající tepelnou izolaci 
  • mají minimální stlačitelnost

Skladba tepelně a zvukově izolované podlahy

  1. Podlahová krytina
  2. Cementový, anhydritový potěr
  3. Separační fólie
  4. Austrotherm EPS T POLYFON
  5. Austrotherm EPS 100
  6. Stropní konstrukce
  7. Dilatační páska

Postup realizace zvukové izolace podlahy

1. Příprava povrchu 
Neupravený povrch před kladením tepelněizolačních desek dokonale zbavte nečistot. Vystupující kousky betonu nebo výztuže, stejně jako přischlé kousky malty, je nutné odstranit. 

2. Uložení PE okrajového pásu 
Na celý obvod stěny přiložte ve svislé poloze Austrotherm PE - Okrajový pás.

3. Položení izolačních desek
Austrotherm EPS POLYFON je z důvodu stlačitelnosti vyráběn do 50mm tloušťky. Optimální pro aplikaci je tloušťka 30mm. V případě instalačních rozvodů a potřebě větší tloušťky tepelné izolace je třeba použít pokládku EPS ve dvou vrstvách. 1.vrstva Austrotherm EPS 100 a 2. vrstva Austrotherm POLYFON 30mm nepřerušovaně v celé ploše na vazbu s první vrstvou. 

4. Položení separační vrstvy 
Položené izolační desky zakryjte separační vrstvou. Pásy separační vrstvy se musí překrývat min. 10 cm a musí se vytáhnout na všech stranách u stěny až po horní hranu Austrotherm PE - okrajového pásu.

5. Nanesení potěru 
Potěr (napr. Baumit) naneste podle návodu výrobce.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech. 

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.