Průmyslové stavby/Speciální produkty

Bloky GEOFOAM z expandovaného polystyrénu pro dopravní stavitelství

Austrotherm EPS GEOFOAM

Bloky Austrotherm EPS GEOFOAM® se používají jako lehký stavební materiál při stavbě silnic, dálnic a mostních konstrukcí. Výrazně snižují hmotnost silničního násypu a zatížení podloží je tak omezeno na minimum.

Doporučené použití:

Pro dopravní stavitelství zejména jako vylehčené náspy na méně únosném podloží nebo na nosných konstrukcích mostů, na stropních konstrukcích podzemních objektů a hloubených tunelů.

Hlavním cílem použití bloků GEOFOAM® je minimalizovat sedání a deformace na neúnosném podloží při stavbě silnic, dálnic, mostů a mostních konstrukcí, apod., a tím zabránit nákladnému zakládání nebo výměně neúnosného podloží. Další výhodou je urychlení stavby, protože není nutné vyčkat konsolidaci násypu, která trvá průměrně 1 rok, čímž dochází k podstatnému snížení nákladů výstavby. 

Použití a funkce bloků GEOFOAM

  1. při stavbě mostních nájezdů
  2. při stavbě silnic a dálnic
  3. při stavbě protihlukových náspů
  4. při stavbě hrází a náspů
  5. při parkových úpravách podzemních garáží

 

Pro nabídku a technické specifikace kontaktujte naše  obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.