Austrotherm rozsvítil zelenou

Společnost Austrotherm učinila další významný krok v oblasti ekologické udržitelnosti, když od května 2024 pokrývá zhruba 80 % elektrické energie spotřebované ve výrobní závodu v Dyníně z nově instalované fotovoltaické elektrárny (FVE).

Nová FVE na výrobu elektrické energie o výkonu 340 kWp je umístěna na střechách stávajících objektů výrobního závodu v Dyníně, konkrétně se jedná o výrobní halu a skladovací haly. Jednatel společnosti Austrotherm CZ Martin Trešl dodává: „Jsme rádi, že se nám podařilo umístit fotovoltaickou elektrárnu na střechy našich budov, čímž nedošlo k žádným negativním vlivům na životní prostředí a nebyla zastavěna žádná orná půda, které začíná být v současné době nedostatek.“ Soustavu FVE, která bude pokrývat významnou část energie potřebné pro výrobu izolačních materiálů Austrotherm EPS a EPS NEO, tvoří 738 kusů fotovoltaických panelů.  

Ekologický přístup k výrobě patří ve společnosti Austrotherm k hlavním prioritám. Výrobou udržitelných, trvanlivých a vysoce kvalitních izolačních materiálů napomáháme snižovat množství spotřebované energie na vytápění či chlazení. Investice ve výši 10 milionů korun do nové fotovoltaické elektrárny umožní omezit množství vyprodukovaného CO2, což je plně v souladu s koncernovou strategií, která má za cíl do roku 2030 snížit vlastní uhlíkovou stopu o 30 %.