Austrotherm XPS - ideální izolační řešení pro zelené střechy

 

V boji proti dopadům klimatických změn jsou zelené střechy účinným opatřením. "Zelené plochy" na střechách tlumí teplotní špičky, vážou škodliviny, zadržují dešťovou vodu a prodlužují životnost spodní stavby. Ideálním řešením jsou tzv. obrácené střechy. 

Klimatické změny se až na výjimky dostaly do povědomí lidí. Možná také proto, že lidé na vlastní kůži pociťují dopady obrovského množství srážek, které již kanalizace nedokáže absorbovat. Nebo jak vypadají extrémně horká léta, zejména v městských aglomeracích. Řešení nabízejí zelené střechy, osázené střešní terasy a střešní zahrady.

Okamžité účinky

Zelené obrácené střechy znamenají zlepšení městského klimatu, protože mají teplotně vyrovnávací účinek v létě i v zimě. Kromě toho vypouštějí do kanalizace jen asi 30 % dešťové vody, ale ukládají velké množství oxidu uhličitého. Navíc poskytují lidem další prostor pro rekreaci a hmyzu, například včelám, tolik potřebný životní prostor.

 

Profesionální plánování a vysoce kvalitní materiály

Zelené střechy by měly být navrženy jako tzv. obrácené střechy, tj. střechy, kde se těsnění proti vlhkosti nenachází nad, ale pod tepelnou izolací. Voděodolné a tlakově odolné izolační materiály, jako je Austrotherm XPS, pak chrání hydroizolaci a tvoří dokonalý základ konstrukce. Řešení Austrotherm XPS Premium, XPS PLUSaXPS TOP nabízejí vynikající hodnoty tepelné izolace a pevnosti v tlaku. Pokud je požadována obzvláště nízká konstrukce, například proto, že je nutné dodržet přípustnou výšku stavby, pak je Austrotherm Resolution tou správnou volbou. Tuhá pěnová deska Resol s ochrannou laminací na horní straně nabízí extrémně nízkou hodnotu lambda při nejtenčí tloušťce izolace.

Dalším základním požadavkem na funkční obrácenou střechu je paropropustná konstrukce zelené střechy. Je tedy nezbytné, aby nad tepelnou izolací byla drenážní vrstva, která je dostatečně odvětrávaná a umožňuje difúzi vodní páry do okolí. Dokonalého provedení střešní izolace je dosaženo pomocí atikového prvku Austrotherm. Jedná se o praktický prefabrikovaný prvek pro tvorbu střešních okrajových konstrukcí bez tepelných mostů a bez statického zatížení, který je vhodný i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Zvláštní výhodou je snadné zpracování a úspora času na stavbě minimálně 50 %.

Obzvláště odolné

Zelená střecha je moderní formou výstavby - i z hlediska bilance odpadů, protože umožňuje jednoduchou, nesmíšenou separaci stavebních materiálů. Nicméně životnost zelené střechy je dlouhá: Frauenhofer-Institut v Rakousku, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, odhaduje, že zelená střecha navržená jako obrácená střecha vydrží dvakrát déle než běžná teplá střecha.

Izolační řešení Austrotherm pro zelené střechy

Doporučujeme u teplých střech:

 • Austrotherm EPS NEO 
  Šedé izolační desky s vylepšenými tepelněizolačními vlastnostmi se vyrábějí na míru přesně pro daný objekt. Díky dodanému kladečskému plánu není zpracování náročné.

Ideální pro obrácené střechy:

 • DOBRÁ: Austrotherm XPS TOP
  Standardní výrobek odolný proti vodě a tlaku pro obrácené střechy získal rakouskou ekoznačku. Při tloušťce 180 mm má součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/(mK).
 • LEPŠÍ: Austrotherm XPS PLUS
  Vylepšený růžový izolační materiál má optimalizované izolační vlastnosti se součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/(mK).
 • NEJLEPŠÍ: Austrotherm Premium
  Nejlepší izolační materiál XPS s λ = 0,027 W/(mK) je k dispozici ve všech tloušťkách izolace od 40 do 400 mm. Své přednosti ukazuje zejména tam, kde je omezený prostor.

Skladba zelené střechy

Při vytváření zelené střechy nejprve dojde k umístění střešní izolace na nosnou konstrukci, a to včetně ochrany proti prorůstání kořínků.

Srdcem systému je tepelná izolace z materiálu Austrotherm XPS®, pro izolační vrstvu bez tepelných mostů se používají desky s polodrážkou o tloušťce do 400 milimetrů.

Pro ozelenění ploché střechy existují v zásadě dvě možnosti. Tou první je intenzivní zeleň, která je vhodná jako pochozí, ale musí se intenzivně zalévat a udržovat.

Druhou možností je extenzivní osázení zelených střech. V tomto případě se používají vegetační formy, které jsou do značné míry soběstačné, tj. sukulenty, byliny a nízké trávy. Při rozhodování, pro tento typ výsadby hovoří nejen statické důvody, ale i nižší pracnost údržby.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.

 

 

Pokud chcete sledovat naše videa, přijměte soubory cookie