Časté dotazy

Níže uvádíme odpovědi na nejčastější dotazy ohledně zateplování a izolace EPS a XPS. V případě, že jste nenalezli odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat přímo.

Jaký je rozdíl mezi EPS a XPS?

EPS i XPS jsou oba materiály běžně používané jako tepelné izolanty s výborným poměrem cena-výkon. EPS se vyrábí napěňováním suroviny pomocí páry do bloků, ze kterých se po stabilizaci na řezací lince vyrábí finální desky. XPS je vyráběn jako „nekonečný pás“ extruzí (vytlačováním) suroviny pod vysokým tlakem a za působení CO2. Díky tomu se materiál XPS vyznačuje odolností vůči extrémnímu tlaku a vlhkosti.

Chci zateplit rodinný dům. Jakou izolaci mám zvolit?

Obecně doporučujeme použít kontaktní zateplovací systém ETICS, Na výběr pak máte několik druhů izolačních materiálů, které jsou dostupné na trhu a jsou pro tento systém určené. Ať už je to EPS, minerální vata nebo jiné, vždy vybírejte materiály podle jejich užitných vlastností, které za své peníze dostanete. Porovnání investovaných prostředků s jejich návratností je pro výběr typu izolace zásadní.

Jaký typ polystyrenu mám použít na zateplení fasády?

Pro kontaktní zateplovací systém je optimální a nejčastěji používaný EPS 70 F. V případě požadavku na menší tloušťku izolantu při stejných tepelně izolačních vlastnostech lze použít EPS NEO 70 nebo EPS 100 F s vyšší pevností. Doporučené použití pěnového polystyrenu podle typů a podle aplikace najdete v našem katalogu.

Jakou zvolit tloušťku zateplení? Jak spočítat tloušťku zateplení.

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm. V minulém roce byla například průměrná tloušťka tepelné izolace fasád zhruba 16 centimetrů. „Tloušťka tepelné izolace se navyšuje jako reakce na rostoucí ceny energií a snahu domácností co nejvíce šetřit. Tepelná izolace domu je rozhodně návratná investice.,“ říká Karolína Bočková z technického oddělení Austrotherm CZ. Navíc rozdíl v ceně silnějšího izolantu, je z pohledu realizované investice nakonec zanedbatelný.

Jak dlouho může být šedý polystyren vystaven slunečnímu záření při realizaci zateplení fasády?

Sluneční záření (UV záření) má na pěnový polystyren, stejně jako na ostatní plasty, degradační účinky. Záleží na intenzitě vystavení záření a to záleží na orientaci stěny, ročním období, oblačnosti atd. Vystavení v řádu dnů či týdnů je v pořádku. To může být i vystavení v řádu měsíců. Je potřeba v souladu s montážními návody vyplnit případné spáry a celoplošně přebrousit. Šedý pěnový polystyren je díky tmavé barvě na přímém slunci náchylnější k zahřátí a tím k objemovým změnám. To lze eliminovat zasíťováním lešení, které je potřebné i pro aplikaci výztužné a finální vrstvy fasády. Při postupu v souladu s montážními návody (vyplnění spár, přebroušení, zasíťování lešení …) je zateplení fasády zcela bezproblémové.

Jak dlouho vydrží zateplení a kolik tím ušetřím?

V ČR Cech pro zateplování uvádí obvyklou životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. Samotný pěnový polystyren má životnost násobně vyšší. Cech zateplování budov vyčíslil příklady úspor při zateplení rodinného domu za běžných klimatických a uživatelských podmínek. V závislosti na období, ve kterém byl dům postaven a typických materiálech používaných v těchto obdobích se dá snížit spotřeba tepla na vytápění o 15 až 46 % podle typu budovy. Více informací zde: www.czb.cz/priklady-uspor-pri-zatepleni-rodinneho-domu

Co je lepší na zateplení? Vlna nebo polystyren?

Na výběr je na trhu několik druhů izolačních materiálů. Ať už je to polystyren, minerální vlna nebo jiné, vždy vybírejte materiály podle jejich užitných vlastností, které za své peníze dostanete. Porovnání investovaných prostředků s jejich návratností je pro výběr typu izolace zásadní. Nejčastěji se používá na zateplování polystyren. Má násobně vyšší pevnost, neabsorbuje vlhkost a tím nedochází ke ztrátě tepelně izolačních vlastností a při aplikaci nejsou nutné ochranné pomůcky typu brýle, respirátor, rukavice apod.

Jaký typ zateplení je nejlepší pro šikmou střechu?

Pro šikmé střechy odborníci doporučují zateplení nadkrokevní izolací, která se vyrábí z bílého i šedého polystyrenu. Umožní izolaci šikmých střech bez snížení obytné velikosti podkroví. Jsou vhodné pro pohledové řešení části krovu.

Zatepluji podlahu rodinného domu, jaká je optimální tloušťka polystyrenu?

Pro izolaci podlahy je vhodný EPS 100 nebo vyšší. Z hlediska tloušťky by měly být, kromě Vašich požadavků, zároveň splněny požadavky ČSN 730540 a směrnice EPBD II. Optimální je vyvážené zateplení celé obálky budovy s dobrou návratností investice, s čímž Vám může pomoci projektant.

Pokud máte v projektové dokumentaci určený minimální tepelný odpor R nebo maximální součinitel prostupu tepla U , najdete příslušné tloušťky jednotlivých typů EPS v našem katalogu. Součinitele tepelné vodivosti l pro jednotlivé typy EPS jsou součástí technického listu v katalogu (strany 49-50 Katalogu).

Orientační doporučené tloušťky tepelné izolace a vhodný materiál pro jednotlivé konstrukce najdete v našem katalogu na straně 51.

Je pravda, že zateplením domu se zvyšuje riziko vzniku plísní?

Správně provedeným zateplením obvodových stěn domu se výrazně zvýší teplota nosných konstrukcí. Proto vnitřní povrch stěn nebude studený a díky tomu nevznikne kondenzace vodních par, které by mohly způsobit plísně. Pokud se plíseň přece jen objeví, nejčastější příčinou je nezateplení výrazných tepelných mostů v konstrukci (například okenní ostění) s přispěním snížené cirkulace vzduchu (nedostatečné větrání).

Je nutné, aby polystyren jako tepelná izolace fasády tzv. "dýchal" ?

Nikoli, právě naopak. Izolace buď "dýchá" nebo tepelně izoluje. Kontaktní zateplovací systém (ať už s EPS nebo s vatou) je z vnější strany uzavřen neprospustným materiálem (omítkou, stěrkou, hydroizolací), proto jeho propustnost vzduchu, a tedy i vlhkosti, je spíše nežádoucí z důvodu kondenzace vodních par při styku s jejich chladným povrchem. Stěnami budovy obecně prostupuje max. 4 % vzduchu s obsahem vnitřní vlhkosti, takže naprostou většinu vlhkosti z budovy je potřeba vždy odvětrat. Například v dřevostavbách je součástí konstrukce parozábrana, která zcela eliminuje ono "dýchání" dřeva. EPS se řadí mezi materiály se střední propustností vodních par (faktor m = 20-50).

Je polystyren zdravotně nezávadný?

Ano, EPS je zdravotně nezávadný, stálý a biologicky neutrální materiál, který je ve svých alternativních podobách běžně používán i ve styku s potravinami. Jeho použitím jako izolantu získáte bezpečný, funkční a komfortní domov s minimálními náklady.

Co mám dělat se zbytky polystyrenu ze stavby? Dá se recyklovat?

Pěnový polystyren (EPS) je velmi dobře recyklovatelný až v 7 cyklech, jeho skládkování proto není smysluplné ani žádoucí.

Doporučujeme proto využít služeb sběrného dvora v místní obci. Ty většinou spolupracují s firmami, které ho využívají k dalšímu zpracování.

Na skládce může být omezením případný retardér hoření HBCD obsažený v EPS. Ten ale v našich výrobcích obsažen není a pěnový polystyren je řazen odpad třídy 170604.