Obnova historické fasády

Na historické budově ve vídeňské ulici Graf-Starhemberg-Gasse představují fasádní profily Austrotherm své trumfy a dokazují své úspěšné použití na památkově chráněných budovách. Díky Austrotherm Resolution zde byl také suverénně vyřešen problém s nedostatkem prostoru. Klidnou uličku ve čtvrtém vídeňském obvodu lemují úctyhodné budovy z minulých století. Jedna z nich poutá pozornost - ve srovnání s ostatními se zdá být obzvlášť zachovalá. Teprve na druhý pohled je zřejmé, že fasáda byla čerstvě renovována: stará "tvář" byla obnovena novými fasádními profily. To však zdaleka není vše, co tento dům díky sanaci pomocí vynikajících materiálů při renovaci získal.

Omezený prostor
Během renovace chtěli majitelé také rozšířit podkroví. To však vyžadovalo účinné zateplení fasády; bylo třeba dosáhnout určitého standardu pro vytápění celé budovy. Lámali si hlavu s tím, jak vyřešit omezený prostor, který byl k dispozici - izolace požadované tloušťky by přesáhla rozměry povolené stavebním zákonem.

Proto zvolili tajnou zbraň pro omezený prostor: superštíhlou desku Austrotherm Resolution. S touto vysoce účinnou tepelně izolační deskou (λD=0,022 W/(mK)) stačilo namísto přibližně deseti centimetrů, které by byly potřeba pro stejně účinnou izolaci z EPS, pouze pět centimetrů tloušťky. S materiálem Austrotherm Resolution byl problém maximální přípustné tloušťky stěny snadno vyřešen.

Záchrana tváře města
Zejména klasické profilované fasády jsou silně namáhány vlivy okolního prostředí; pověstný zub času obzvlášť rád ohlodává historické členění a ornamenty. Stará štuková omítka zde byla natolik poškozená, že musela být osekána, protože běžná renovace by nebyla smysluplná. Jak ale poté vrátit budově její původní vzhled?

Nákladově efektivní reprodukce starých vnějších štuků
Zákazník našel řešení díky fasádním profilům Austrotherm: při renovaci starých stavebních konstrukcí dosahují fasádní profily Austrotherm nejlepší výsledky, protože umožňují nákladově efektivní reprodukci v autentické podobě. Jednotlivé prvky byly vyrobeny podle původních rozměrů jako autentické repliky v továrně Austrotherm v Pinkafeldu. Římsy, ozdobné prvky, okenní rámy a bosované fasády i další fasádní profily nyní pokrývají téměř celou plochu fasády.

 

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.