Jak na zlepšení klimatické situace?

Máme pro Vás 6 základních kroků!

Snížení emisí z budov pomocí modernizace vytápění. Omezování spotřeby ropy a plynu. To jsou všeobecně známe kroky, které je třeba udělat ke zlepšení klimatické situace. Existuje však ještě jeden, který by měl být, podle nových studií, v pořadí těchto kroků na prvním místě: Snížení spotřeby energie pomocí tepelné izolace.

„Nedávné statistiky evropských metropolí ukazují, že tepelné renovace snižují spotřebu tepla na vytápění v průměru o dvě třetiny. Máme v rukou například vídeňskou studii, která to dokládá. Ano, je nezbytný přechod na obnovitelné zdroje energie, ale bez ohledu na způsob vytápění je vhodné efektivně snížit spotřebu energie zateplením,“ popisuje Martin Trešl, český jednatel společnosti Austrotherm CZ, která je předním evropským výrobcem tepelné izolace.

A potvrzuje to i nedávná vědecká studie ekologické organizace Greenpeace. Jako základní pilíř pro zlepšení klimatické situace sice označuje urychlený přechod od vytápění fosilními palivy k obnovitelným zdrojům tepelné energie, zároveň však uvádí: „Rychlý přechod na CO2 neutrální zásobování teplem se může podařit pouze ve spojení s druhým základním pilířem, kterým je drastické snížení potřeby energie na vytápění a chlazení prostřednictvím zvyšování počtu tepelně izolovaných budov.“

Čísla mluví jasně aneb 14 je víc než 1

Pokud bychom například porovnali, kolik větrných elektráren je potřeba na provoz padesátitisícového města velikosti Jihlavy nebo Děčína PŘED zateplením všech budov a PO, výsledek je ohromující.

Pokud jsou domy vybaveny tepelnými čerpadly, ale nejsou zatepleny, je potřeba na jejich provoz energie 14 větrných elektráren. Pokud jsou budovy zatepleny podle standardu pasivního domu, je potřeba větrná turbína pouze jedna…

Jak tedy postupovat? Smysluplně a efektivně.

„Praxe často ukazuje naopak nesprávný přístup, když se snažíme svůj dům modernizovat. Často jde pouze o výměnu kotle na vytápění,“ potvrzuje i energetický ekonom Lukas Kranzl z TU Wien. Za příčinu označuje nedostatek politické vůle v EU podporovat všechny způsoby, které vedou ke zlepšení emisních parametrů. Doporučuje majitelům spojit se při plánování modernizace svých domů s odborníky a společně stanovit smysluplný a efektivní postup.

6 kroků k lepšímu životu (nejen) v České republice

1.           Zateplení budov

Více než 70 % objektů vystavěných v ČR před rokem 1970 není vůbec zatepleno. Tepelná ochrana budov má přitom pro jejich majitele prokazatelný ekonomický přínos ‒ investice do zateplení se vrátí prostřednictvím ušetřené energie. Zateplení nejvyššího patra se vrátí již po jednom roce a renovace fasády se vrátí do 10 let. Z dlouhodobého hlediska se například sanací na úroveň nízkoenergetického domu dá ušetřit až 85 % nákladů na vytápění!

2.           Izolace proti horku

Situace je stejná i při chlazení interiéru, které taktéž vyžaduje energii. Izolace v tomto případě nejen snižuje energetickou spotřebu chladicí jednotky, ale přináší i výhodu až o 6 °C chladnějších obytných prostor.

3.           Nezávislost a rozvoj

Snaha o dosažení klimatických cílů nabízí kromě zlepšení emisní situace další velké příležitosti: nezávislost na rostoucích cenách ropy a plynu, tedy pozitivní dopady na zvýšení životní úrovně obyvatel.

4.           Nejdříve to nejhorší

Pokud jde o nárůst tepelných renovací, budovy s nejhoršími energetickými parametry by měly být renovovány s nejvyšší prioritou. To by mohlo vést k rychlejšímu snižování emisí CO2. O tomto přístupu se v současné době diskutuje také na úrovni EU.

5.           Není na co čekat

Tepelná renovace snižuje spotřebu energie okamžitě a trvale, a to jak té fosilní, tak obnovitelné. Dochází tak k ekonomickým úsporám domácností a současně ke zlepšení emisních parametrů a k zajištění budoucnosti pro příští generace. Využít můžete i možnosti získání státní dotace (např. Zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce), které jsou vyšší než kdykoli předtím.

6.           Recyklace a opětovné použití 

Většina EPS izolačních desek novější generace je recyklovatelná v celém rozsahu. Odpad z výroby, stejně jako čistý zbytkový materiál ze stavby, se znovu vrátí do výrobního procesu, čímž lze ušetřit více než 50 % emisí CO2, které by byly jinak použity na jeho likvidaci. A také na konci dlouhé životnosti izolačního materiálu již existují podobně klimaticky šetrné možnosti ekologické likvidace.

V Nizozemsku byl uveden do provozu závod na recyklaci stavebního odpadu EPS z demolic, který využívá inovativní technologii PolyStyreneLoop. Ta umožňuje ze starších demoličních materiálů získat zpět čistý polystyren použitelný znovu ve výrobním procesu a dokonce i brom z původního retardéru hoření jako důležitou surovinu. Tato technologie by se mohla postupně rozšiřovat i do dalších zemí.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.