Kdy je izolační materiál ekologický?

Jaké faktory hrají roli, pokud jde o ekologický rozměr stavebních materiálů?

Při takovém hodnocení se obvykle zkoumají tyto parametry: za prvé množství zdrojů a energie použité při výrobě. Za druhé se vyčíslují úspory energie ve fázi používání a zejména snížení nebezpečných emisí CO2 a dalších škodlivých plynů. A za třetí jsou zahrnuty i možnosti recyklace a energetického využití.

98 % vzduchu, 2 % styrenu

Pěnový polystyren obsahuje 98 % vzduchu a pouze 2 % styrenu, proto je jeho výroba i případná likvidace snadná a nezatěžuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami.

Nejdříve se tedy zaměříme na surovinu, ropu. Ačkoli je polystyren ropný produkt, vyžaduje mimořádně málo této cenné suroviny: skládá se z 98 % ze vzduchu. V poměru ke konečnému produktu je tedy množství použitých surovin velmi malé, pouze 2 % objemu.

Úspory při vytápění

Zásadní význam má samotný účel izolace. Všechny izolační materiály ušetří ve fázi používání v budově mnohonásobně více energie, než bylo spotřebováno na jejich výrobu.

Význam této skutečnosti je zřejmý, když si uvědomíme, že vytápění budov představuje 32 % spotřeby energie ve většině průmyslových zemí. Většina této energie se v našich zeměpisných šířkách využívá k vytápění. Tepelná izolace z polystyrenu může tuto potřebu výrazně snížit. Každý litr ropy použitý na jeho výrobu ušetří přibližně 100 litrů topného oleje - to je úctyhodná bilance.

Recyklace

Pěnový polystyren (EPS) je rovněž plně recyklovatelný a jeho výroba je zcela bezodpadová. Systém sběru odpadního polystyrenu a jeho navrácení k opětovnému použití funguje ze všech izolantů pouze u pěnového polystyrenu.

Pěnový polystyren je velmi dobře recyklovatelný až v 7 cyklech, jeho skládkování proto není smysluplné ani žádoucí. Doporučujeme proto využít služeb sběrného dvora v místní obci. Ty většinou spolupracují s firmami, které ho využívají k dalšímu zpracování.

Porovnání spotřeby energie na výrobu různých izolačních materiálů