Nejrychlejší návratnost investic do zateplení díky EPS

Správný výběr tepelněizolačních materiálů přináší při zateplení budovy pro uživatele značné úspory.

Aby se dosáhlo účinného zateplení, je podstatné svěřit jeho návrh do rukou zkušeného projektanta, který navrhne vhodný tepelněizolační materiál i jeho tloušťku. Jak ale dosáhnout nejrychlejší návratnosti investice do zateplení? Při aktuálním vývoji cen energií nejrychlejší návratnost investice přináší pěnový expandovaný polystyren, tzv. EPS.

Výhody EPS

EPS je ekologický materiál, který je 100% recyklovatelný a zároveň praktický a spolehlivý.

Nejznámější je v našich končinách bílý polystyren, nicméně se čím dál více do popředí dostává šedý polystyren EPS NEO. Má při stejné tloušťce o více než 20% lepší tepelněizolační vlastnosti ve srovnání s bílým EPS. Vývoj a upřednostnění tohoto účinnějšího typu tepelné izolace podporují rostoucí požadavky investorů na zlepšení tepelněizolačních vlastností konstrukcí. Bílý nebo šedý expandovaný polystyren má nízkou nasákavost, nezatěžuje fasádu a neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky.

Mimořádný výkon za dobrou cenu.

Expandovaný polystyren je vhodný pro fasády, podlahy i střechy. S jeho nízkou tepelnou vodivostí, díky které má vynikající tepelněizolační vlastnosti, s ním můžeme dosáhnout lepší komfort i vyšší úsporu nákladů na vytápění. Proto se velmi často používá i v náročných klimatických podmínkách.

Tento mimořádně lehký materiál s jednoduchou manipulací napomáhá urychlení stavby. Expandovaný polystyren má výborné tepelněizolační vlastnosti, vysokou pevnost v tlaku, tahu a ohybu, dobrou bodovou zatížitelnost a velmi nízkou nasákavost.

Bílý polystyren se s oblibou používá pro svojí nízkou tepelnou vodivost – hodnota lambda (λ) je 0,039 W/mK. Jeho velkou předností je i jeho nízká cena. Dá se říct, že expandovaný polystyren je materiál s mimořádným výkonem za dobrou cenu.

Šedý EPS pro nízkoenergetické budovy

Desky nové generace z expandovaného šedého polystyrenu dosahují o více než 20% lepší tepelněizolační vlastnosti než bílý EPS při stejné tloušťce – hodnota lambda (λ) je 0,031 W/mK. Tato úspora je efektivní při výstavbě nízkoenergetických a ultra nízkoenergetických budov. Nižší tloušťkou tepelné izolace se ušetří hlavně na nákladech na dalším stavebním materiálu (postačí kratší kotvící prvky nebo zakládací lišty). Spolehlivě chrání objekty před ztrátami energií potřebných na vytápění a chlazení.

Je známé, že od 1. ledna 2021 by se měly všechny budovy stavět s téměř nulovou potřebou energie.

Na dosažení úrovně požadovaných hodnot je tloušťka tepelné izolace z bílého polystyrenu na jakýkoliv typ zdiva 15 cm a šedého polystyrenu 12 cm. Při zohlednění energetických požadavků je nákladově optimální a doporučená tloušťka tepelné izolace z bílého polystyrenu přibližně 25 cm. Šedý polystyren splní stejné tepelněizolační požadavky už při tloušťce 20 cm.

Správná aplikace šedého polystyrenu EPS.

V případě šedého polystyrenu je důležité dodržet správný postup jeho aplikace, abychom se vyhnuli problémům v budoucnosti v důsledku nevhodného zacházení s tímto materiálem (např. deformace a dilatační mezery mezi deskami).

Tepelněizolační desky z šedého expandovaného polystyrenu se totiž na slunci více zahřívají, proto je nutné je chránit před přímým slunečním zářením.

Optimální ochranou je zasíťování lešení, které je následně využito jako ochrana proti přímému slunku při aplikaci výztužné vrstvy a finální omítky. Není potřebné používat speciální ochranné pomůcky nebo nástroje, protože pěnový polystyren je zdravotně nezávadný.

Důležité je, že zateplení by měla realizovat kvalitní firma, která dodrží postupy a bude používat jenom komponenty, které jsou uvedené v pokynech výrobce.

Doporučujeme přečíst i tyto články:

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.