Správné kotvení fasádního polystyrenu

Chystáte se zateplovat a chcete vědět, jaký je základní postup od vyhotovení projektu až po úspěšnou realizaci? Připravili jsme pro vás průvodce zateplováním fasády polystyrenem a dalšími souvisejícími kroky.

Mezi nejpoužívanější materiály na zateplování fasády patří polystyren, který je na tyto účely velmi vhodným materiálem. Kvalitním zateplením se Vám podaří účinně snížit spotřebu tepla na vytápění a také zlepšit podmínky bydlení. Aby mělo zateplení ten správný účinek a zároveň splnilo příslušné normy, je nutná správná montáž a ukotvení izolačního materiálu.

Zateplování staveb probíhá v různých fázích a není to úplně jednoduchý proces. Velmi důležitá je proto svědomitá a důkladná příprava. Před začátkem jakýchkoliv prací a už při samotném plánování vám doporučujeme, abyste se poradili s odborníkem nebo specializovanou společností.

Určitě platí, že při troše šikovnosti zvládnete zateplení fasády i svépomocí. Jestli už se tohoto úkolu ujmete sami, nebo raději zateplení necháte odborníkům, vyplatí se znát správný postup od výběru materiálu až po realizaci.

Nejvhodnější materiál na zateplení fasády

Ověřeným materiálem, který se jeví jako jeden z nejvhodnějších na zateplení fasády, je expandovaný polystyren, který má vynikající termoizolační parametry. Sáhnout můžete i po speciálních polystyrenových materiálech, které jsou uzpůsobené právě na zateplení fasády. Takovými jsou například šedé polystyrenové desky Austrotherm EPS NEO 70.

Takto upravené polystyrenové desky jsou přitom stejně recyklovatelné, jako desky z běžného EPS polystyrenu. Jejich nepopíratelnou výhodou je, že mají až o 20% lepší termoizolační schopnosti v porovnání s běžným expandovaným polystyrenem.

Desky z šedého polystyrenu Austrotherm EPS NEO ale nejsou zdaleka jedinou možností. Jestliže Vám záleží na tom, aby byla účinná izolace co nejtenčí, ideální volbou budou desky Austrotherm Resolution Fasáda, které jsou vyhotoveny z tvrzené pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Izolační vlastnosti této desky navíc zlepšuje oboustranné kašírování z šedého polystyrenu Austrotherm EPS NEO. Všechny tyto materiály jsou ideální i pro nízkoenergetické stavby.

Zateplení fasády – jak udělat správné kotvení a jaké jsou nejčastější chyby při zateplování

Jednou z velmi důležitých částí zateplování je správné ukotvení fasádního polystyrenu. Nejčastěji používanou metodou kotvení fasádního polystyrenu je pomocí talířových hmoždinek. Druh, počet a poloha hmoždinek je určena projektovou dokumentací, případně je možné použít dostupný kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek Cechu pro zateplování budov ČR nebo na vyžádání u jednotlivých výrobců ETICS.  Desky pěnového polystyrenu lepíme na soudržný, vyčištěný a dostatečně srovnaný podklad. Teprve po zatvrdnutí lepidla přistupujeme ke kotvení. Doporučená je zápustná montáž hmoždinek se zakrytím polystyrenovými zátkami. Tak předejdeme budoucímu prokreslování při změnách vlhkosti. Zátky zajišťují v systému zápustné montáže fasádního zateplovacího systému vyloučení tepelných mostů a riziko vykreslování hmoždinek při změnách vlhkostních poměrů.

Na závěr zdůrazníme ještě jednu důležitou zásadu. Tou je pravidlo, že zateplení neprovádíme na vlhké zdivo. Vždy je v první řadě zapotřebí spolehlivě odstranit příčiny vzniku vlhnutí fasády resp. jiných částí stavby, které se chystáte zateplit. Pokud se těmto chybám vyhnete, zateplení kvalitním materiálem přinese očekávané výsledky.

 

Se svými dotazy při výběru tepelné izolace a při hledání nejvhodnějšího řešení se můžete obracet přímo na naše obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.