Austrotherm EPS Geofoam

Bloky z expandovaného polystyrenu pro dopravní stavitelství

Bloky Austrotherm EPS GEOFOAM® se používají jako lehký stavební materiál při stavbě silnic, dálnic a mostních konstrukcí. Výrazně snižují hmotnost silničního násypu a zatížení podloží je tak omezeno na minimum.

Doporučené použití:

Pro dopravní stavitelství zejména jako vylehčené náspy na méně únosném podloží nebo na nosných konstrukcích mostů, na stropních konstrukcích podzemních objektů a hloubených tunelů.

Hlavním cílem použití bloků GEOFOAM® je minimalizovat sedání a deformace na neúnosném podloží při stavbě silnic, dálnic, mostů a mostních konstrukcí, apod., a tím zabránit nákladnému zakládání nebo výměně neúnosného podloží. Další výhodou je urychlení stavby, protože není nutné vyčkat konsolidaci násypu, která trvá průměrně 1 rok, čímž dochází k podstatnému snížení nákladů výstavby. 

Technické parametry

GEOFOAM® 20 - pevnost v tlaku 100 kPa při 10% stlačení

GEOFOAM® 25 - pevnost v tlaku 150 kPa při 10% stlačení

GEOFOAM® 30 - pevnost v tlaku 200 kPa při 10% stlačení

Dostupné rozměry:
základní rozměry (d x š x v) mm:
5000 x 1000 x 500 (max. 1400)
4000 x 1000 x 600 (max. 1200)

 

Pro nabídku a technické specifikace kontaktujte naše  obchodní zástupce v jednotlivých regionech.

Případné specifické technické otázky Vám rádi zodpoví naši odborníci z oddělení technického poradenství.