Jak soutěžit

Kdy se soutěž koná? 

V termínu od 1. června do 31. srpna 2024. 

Pro koho je soutěž určena? 

Hrát mohou registrovaní zákazníci Austrotherm CZ (právnické i podnikající fyzické osoby a všechny jejich pobočky) se sídlem na území ČR.

Jak se přihlásit do soutěže? 

Vyplňte a odešlete přihlašovací formulář obsahující Vaše údaje na stránce www.austrotherm.cz/letni-soutez. Přihlásit se do soutěže může každý zákazník/pobočka pouze jednou. V případě vícenásobného přihlášení bude přijata přihláška s dřívějším datem.

Kolik bude vítězů a jak budou vybráni? 

Po skončení soutěže budou vylosováni 2 soutěžící, kteří získají hlavní výhru. Do slosování o výhru budou zařazeni pouze platně přihlášení soutěžící, kteří v době a místě konání soutěže odebrali od Austrotherm CZ zboží v celkové hodnotě nejméně 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), přičemž tato částka je počítána z kupní ceny zboží bez DPH a po odečtu sjednaných slev za platební podmínky . 

O co se hraje? 

Zážitkové létání ve větrném tunelu (indoor skydiving) v Hurricane Factory Praha. Podrobné informace o výhrách si přečtěte zde.

Kdy a jak se dozvím jestli jsem vyhrál/-a? 

Výherce vylosujeme do 16. září 2024 a budeme je kontaktovat e-mailem nebo telefonicky dle kontaktních údajů zadaných v přihlašovacím formuláři.  

Úplná Pravidla soutěže si přečtěte zde

Zpět na soutěžní stránku